Internasjonalt

MultifunC har fått internasjonal interesse

MultifunC som behandlingsmodell har fått internasjonal interesse. Norske og Svenske institusjoner er besøkt av fagpersoner og politikere fra flere land, herunder Italia, Nederland, Polen, Russland, Storbritania m.fl. I tillegg har flere andre land vist interesse, herunder USA og Mongolia.

MultifunC er også presentert på en rekke internasjonale konferanser, blant annet i USA, Italia, Nederland og Island. Høsten 2012 ble den også presentert på EUSARF-konferansen i Skottland.

MultifunC er i to engelske rapporter anbefalt innført i England og Wales. Se vedlagte linker:

Reducing child imprisonment in England and Wales - Lessons from abroad

Raising the custody threshold

I april 2012 besøkte Justiskomiteen i England Danmark og Norge. De besøkte MultifunC København og gjennomførte et møte med programutvikler i Norge. Justiskomiteen uttrykte interesse for implementering av modellen i England "in large scale".

I mars 2013 publiserte den Engelske Justiskomiteen en rapport hvor de anbefaler utprøving av MultifunC i England og Wales. I rapporten bes Youth Justice Board om seriøst å vurdere MultifunC.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]